Groepssamenstelling

Het team van De Tweeling heeft ruime ervaring in het werken met verticale groepen (kinderen van verschillende leeftijden). Er zijn in ons dagverblijf vier verticale groepen waarin zestien kinderen van één tot vier jaar opgevangen. Daarnaast is er ook een babygroep met twaalf kinderen in de leeftijd van tien weken tot twee jaar. Een enkele keer wijken we hier door aanvraag voor incidentele opvang van af en is de baby- of verticale groep groter; in dat geval wordt er ook een extra beroepskracht ingezet. We plaatsen kinderen jonger dan een jaar bij voorkeur eerst in de babygroep. Tevens is er een ateliergroep waar zes kinderen vanaf tweeënhalf jaar worden uitgenodigd vanuit de verticale groepen om aan de daar aangeboden activiteiten mee te mogen doen. Groepen worden met regelmaat door een vaste pedagogische medewerker uitgenodigd om mee te fietsen met de bakfiets of te gaan wandelen met de bolderkar.

In de babygroep ligt de nadruk op rust en regelmaat. Bij de samenstelling van de groep streven we naar een evenwichtige verdeling qua leeftijd en geslacht.

Ieder kind wordt op zijn/haar eigen niveau aangesproken en gestimuleerd. Voor elkaar hebben kinderen een enorme waarde. Jongere kinderen kunnen leren van oudere kinderen en oudere kinderen leren rekening te houden met jongere kinderen. De groep is een veilige basis waarin een kind zich aan een vaste pedagogisch medewerker, speelkameraadjes en de ruimte kan hechten. De pedagogisch medewerkers volgen over een langere periode de ontwikkeling van de kinderen en werken zo langdurig met de ouders samen.