Groepssamenstelling

In de (vier) verticale groepen zitten dertien kinderen van één tot vier jaar met twee pedagogisch medewerkers als een groot gezin bij elkaar. In de babygroep verblijven elf baby’s tot één jaar met drie pedagogisch medewerkers. Hier ligt de nadruk op rust en regelmaat. Bij de samenstelling van de groep streven we naar een evenwichtige verdeling qua leeftijd en geslacht.

Ieder kind wordt op zijn/haar eigen niveau aangesproken en gestimuleerd. Voor elkaar hebben kinderen een enorme waarde. Jongere kinderen kunnen leren van oudere kinderen en oudere kinderen leren rekening te houden met jongere kinderen. De groep is een veilige basis waarin een kind zich aan een vaste pedagogisch medewerker, speelkameraadjes en de ruimte kan hechten. De pedagogisch medewerkers volgen over een langere periode de ontwikkeling van de kinderen en werken zo langdurig met de ouders samen.