Zieke kinderen

Wanneer een kind ziek is, heeft het meestal extra aandacht en rust nodig. Dit is in de groep niet altijd te garanderen. Wij vinden dat zieke kinderen door de ouders opgevangen dienen te worden. We begrijpen dat dit voor u een probleem kan zijn en adviseren u een reserve oppas te regelen.

Sommige kinderziekten zijn erg vervelend voor een kind, hiermee bouwen kinderen echter wel hun eigen immuniteit op. Kinderziekten waarmee ieder kind wel eens in aanraking zal komen, zoals waterpokken en roodvonk, zijn vaak moeilijk buiten de deur te houden omdat de besmetting vaak al, vóórdat de uiterlijke kenmerken zichtbaar zijn, heeft plaatsgevonden.

U wordt gewaarschuwd als er een bepaalde kinderziekte heerst. Dit vindt u bij de ouderinformatie in de groep (bij de deur). Op elke groep is een klapper met uitgebreide informatie over kinderziekten aanwezig.

Als kinderen ziek worden terwijl ze op het dagverblijf zijn, bellen we u altijd om te overleggen. Het belang van het kind staat hierbij voor ons steeds voorop. Dat wil zeggen, dat als we het zieke kind niet die aandacht kunnen geven die het vraagt óf de aandacht voor de andere kinderen in het gedrang komt, wij van u verwachten dat u uw kind op komt halen. We beschikken niet over extra personeel en aparte ruimtes om zieke kinderen te verplegen. Ons uitgangspunt is dat het kind nog kan deelnemen aan het groepsproces.  Mocht u kind koorts hebben boven 38.5 graden dan nemen wij contact met u.

Wij geven kinderen niet op eigen houtje medicijnen. Voor medicijnen op doktersrecept die langer dan een week toegediend moeten worden, gebruiken we een medicijnformulier.

Wanneer houd ik mijn kind thuis?

Kinderen met een kinderziekte worden niet gauw geweerd van het kinderdagverblijf. Wij houden ons aan de richtlijnen van de GGD. Dit betekent dat kinderen in de volgende gevallen niet mogen komen:

 • Positieve corona (zelf)test
 • Hoofdluis (als het hoofdhaar, de kleding, het beddengoed etc. nog niet luisvrij zijn)
 • Open TBC
 • Diarree als het bloederig is

U bent verplicht er melding van te maken als uw kind(eren) ziekteverschijnselen vertoont met braken, koorts, diarree en huiduitslag.

Graag horen wij van u vóór 9 uur als uw kind niet komt vanwege ziekte. Bij afwezigheid door ziekte is geen restitutie mogelijk.

Ziekte melden bij de GGD

De kinderopvang moet in sommige gevallen ziekten melden bij de GGD.

 • Diarree: als meer dan een derde deel van de groep klachten heeft binnen een
  week.
 • Geelzucht: elk geval melden.
 • Huiduitslag/vlekjes: als er twee of meer gevallen zijn binnen twee weken, in
  dezelfde groep.
 • Schurft: melden bij drie gevallen in een groep.
 • Meerdere gevallen van een andere ernstige infectieziekte in korte tijd, bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking.

Huisarts en Eerste Hulp

Uw eigen huisarts is de behandelend arts van uw kind. Op de kindkaart dienen de medische gegevens van uw kind(eren) te worden ingevuld. De gegevens kunt wijzigingen via het ouderportaal: Kovnet.nl

In ernstige gevallen bellen we direct 112 omdat we niet het personeel hebben om met uw kind naar de Eerste Hulp te rijden. Bij minder ernstige aangelegenheden wordt u gebeld om samen met uw kind zelf naar de Eerste Hulp of de Huisartsenpost te gaan. Alle pedagogisch medewerkers hebben de cursus Eerste Hulp Bij Kinderongelukken gevolgd. Ieder jaar volgen we met het hele team een herhalingsles, waarin de Eerste Hulp handelingen worden geoefend.

Verplicht inenten?

Wij respecteren uw keuze om uw kind wel of niet (volledig) te laten inenten. U dient dit aan te geven op de kindkaart. Niet ingeënte kinderen worden dus niet geweerd van het kinderdagverblijf. Dit is in overeenstemming met de GGD.