Plaatsingsprocedure

Wanneer u zich heeft ingeschreven (via het aanmeldingsformulier op de site) komt uw kind op de wachtlijst.

De wachttijd is afhankelijk van een aantal criteria. Flexibiliteit in de dagen waarop u opvang nodig heeft, maakt de kans groter dat u een plaats krijgt aangeboden. Zodra er voor uw kind plaats is, ontvangt u van ons een aanbod (dit kan per e-mail of per telefoon). Het is mogelijk dat we, om de kans op een tijdige plaats te vergroten, een aanbod doen voor minder dagen dan gewenst. Indien u hier geen gebruik van maakt heeft dit geen invloed op uw plaats op de wachtlijst. Ook is het mogelijk dat er een aanbod wordt gedaan om eerder te starten dan gewenst, zodat een plaats op de gewenste dagen/het gewenste aanvangstijdstip wordt gerealiseerd.

Als u interesse heeft in het aanbod nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek om de mogelijkheden verder te bespreken. U krijgt dan een rondleiding (indien u niet eerder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om aan een rondleiding deel te nemen). Tevens komen alle onderwerpen die van belang zijn voor een verblijf op De Tweeling aan de orde.

Wanneer u een aanbod accepteert, ontvangt u van ons een digitaal het contract. De plaatsing is definitief als u digitaal akkoord gaat met het contract. De ingangsdatum van het contract is altijd de 1e of de 16e van een maand.

Wanneer u een aanbod niet accepteert, dit is namelijk niet verplicht, zullen wij de plaats aan een volgend kind op de wachtlijst aanbieden. Uw aanvraag blijft gehandhaafd zonder dat dit invloed heeft op uw plaats op de wachtlijst. Wanneer wij opnieuw een aanbod kunnen doen nemen wij contact op.

Plaatsing
Als de plaatsing definitief is, worden afspraken gemaakt voor een intakegesprek in de groep waar uw kind is geplaatst en worden twee wenmomenten gepland. Ongeveer 6 weken van te voren neemt de medeweker contact met u op.

Beëindiging plaatsing
De opvang wordt automatisch beëindigd in de maand dat uw kind vier jaar is geworden. Er vindt geen verrekening plaats voor niet opgenomen dagen. Soms kunnen wij het contract nog voor een korte periode door laten lopen nadat uw kind vier jaar geworden is, maar hij/zij nog niet naar school kan. Neem, indien u dit wenst, tijdig contact op met ons.

Bij opzeggen vóór de automatische beëindiging of wijziging in het aantal af te nemen dagen, dient u rekening te houden met een opzegtermijn van een maand.