Veelgestelde vragen

Ik heb mij ingeschreven maar krijg geen bevestiging dat ik op de wachtlijst sta, kan dat?
Nadat u het aanmeldingsformulier van de site heeft verstuurd hoort u een bevestigingsmail te krijgen met de mededeling dat u bent geplaatst op de wachtlijst. Heeft u de mail niet ontvangen neem dan contact met ons op.
Is voeding inbegrepen bij de kostprijs?
Ja, alle voeding is inbegrepen, behalve de flesvoeding voor kinderen tot een jaar. Geeft u de voorkeur aan een speciale voeding nadat uw kind een jaar is geworden dan bent u vrij om dit zelf mee te nemen.
Betalen we tijdens de vakantie door?
Ja, u betaalt per maand een vast bedrag (afhankelijk van de afgenomen uren). De Tweeling is 51 weken per jaar geopend (tussen Kerst en Nieuwjaar zijn we gesloten), de twaalf maandelijkse termijnen zijn hierop gebaseerd. De kosten die u betaalt betreffen in feite de huur van een kindplaats; deze huur loopt in uw vakantie gewoon door.
Ik wil het contract annuleren, terwijl we nog niet zijn gestart, hoe doe ik dit?
Dit dient u schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Ook hier geldt echter een opzegtermijn van een maand!
Wat is de opzegtermijn?
Met ingang van 1 maart 2014 is wettelijk vastgelegd dat de opzegtermijn één maand is.
Kan mijn kind extra komen?
Ja, mits het kindaantal en de personeelsbezetting het toelaat. Het is mogelijk dat uw kind wordt opgevangen in een andere groep als er in de eigen groep geen ruimte meer is. De voorwaarden vindt u hier.
Kan ik af en toe een dag ruilen?
Het is mogelijk om een dag te ruilen. De ruilaanvraag verloopt via het ouderportaal kovnet
Hoe is de betaling van de maandelijkse kosten geregeld?
De kosten van de opvang worden maandelijks rond de 5e van de maand geïncasseerd. Omdat de kinderopvangtoeslag een vooruitbetaling is, betaalt u voor de aankomende maand.
Moet ik zelf luiers meenemen?
Nee, de luiers zijn inbegrepen bij de kostprijs. Wij maken gebruik van milieuvriendelijke luiers met eco label van het merk Bambo. U bent er natuurlijk vrij in om uw eigen luiers mee te nemen als u daar toch de voorkeur aan geeft.
Als ik geen gebruik maak van een aanbod, kom ik dan onder aan de wachtlijst?
Nee, dat heeft geen invloed op de plaats op de wachtlijst.
Kan ik, voordat ik inga op een aanbod, De Tweeling bezoeken?
Ja, dat kan zeker! Neem dan contact met ons op. Daarnaast zijn wij elk jaar geopend tijdens het monumentenweekend en in principe een zaterdag in mei.
Hoe geef ik wijzigingen door als mijn kind al geplaatst is?
Bij voorkeur stuurt u een e-mail met de wijzigingen: 2ling@kdv-detweeling.nl
Een wijziging doorgeven kan ook door een briefje af te geven op kantoor.
Hoe kan ik wijzigingen doorgeven op mijn aanmelding?
Een wijziging doorgeven kan per e-mail: 2ling@kdv-detweeling.nl
Kan ik bellen om te vragen hoe het met mijn plaats op de wachtlijst staat?
U mag altijd bellen. Een aanbod voor plaatsing wordt over het algemeen twee maanden van tevoren gedaan.
Krijg ik een jaaropgaaf voor de Belastingdienst?
Elk jaar krijgt u (in de maand februari) een opgave van de afgenomen uren en de kosten daarvan (per kind) in het voorgaande jaar.
Mag mijn kind eerst komen wennen voor hij/zij start op De Tweeling?
Ja, er worden twee wenmomenten gepland voor de daadwerkelijke start. Dit gaat in overleg met de groep waar het kind is geplaatst. Het eerste wenmoment wordt meestal gecombineerd met het intakegesprek op de groep.
Wanneer kan ik een aanbod verwachten als ik op de wachtlijst sta?
De ervaring leert dat kinderen die nieuw aangemeld worden, vaak al een jaar zijn op het moment van plaatsing.
Kan mijn kind één dag komen of één dagdeel?
Om de continuïteit en rust in de groep te bewaken plaatsen we kinderen voor minimaal twee hele dagen per week. Plaatsing op alleen een ochtend of middag is niet mogelijk.
Wat betekent een 51-weken-contract?
We hanteren een 51-weken-contract. Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn wij gesloten u betaalt  gedurende het jaar voor 51 weken verdeeld over 12 maanden.
Waarom moet ik de feestdagen of sluitingsdagen betalen?
Wat betreft de doorbetaling op feestdagen: alle kosten lopen het hele jaar door, met name personeelskosten en huisvestingskosten. Ook tijdens verlof en feestdagen krijgen de medewerkers gewoon hun salaris. Aflossingen van hypotheken en betalingen van huur gaan tijdens sluitingsdagen gewoon door. Daar is ons uurtarief op afgestemd. Als we alle feestdagen en sluitingsdagen niet in rekening brengen, dan moeten we de andere uren tegen een hoger uurtarief berekenen. Uiteindelijk zullen alle uitgaven afgedekt moeten worden door inkomsten. Het is voor ouders gunstiger om meer uren tegen een lager tarief af te nemen, dan minder uren tegen een hoger tarief. Omdat je dan meer van de Belastingdienst terugkrijgt. Zie ook incidentele opvang.
Ik heb een klacht, hoe maak ik deze kenbaar?
Als u een verschil van mening heeft dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. Wij hebben een interne klachtenprocedure. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u nog naar de Geschillencommissie Kinderopvang. Het advies van deze commissie is bindend.