En na De Tweeling?

Door de regelmatige deelname van de drieplussers aan de VVE-activiteiten (Voor- en vroegschoolse educatie) van het atelier worden de kinderen flink gestimuleerd in hun ontwikkeling en raken zij vertrouwd met schoolse activiteiten. Ook is goed te zien waar een kind in zijn ontwikkeling staat en aan welke gebieden er eventueel extra aandacht of uitdaging besteed moet worden.

AKIB

Drie maanden voor het kind vier jaar wordt, krijgen de ouders het Nijmeegse Alle Kinderen In Beeld-formulier (AKIB) per mail toegestuurd om het deel voor de ouders in te vullen. Na een week sturen zij dit terug en vullen de begeleider en de ateliermedewerker hun deel in. Vervolgens wordt de AKIB in een eindgesprek met de ouders besproken en sturen wij dit formulier digitaal naar de ouders/verzorgers en naar de basisschool van het kind.

Warme overdracht

De Tweeling Kinderopvang informeert alle basisscholen waar de kinderen naar toe gaan aan de hand van de AKIB, door een telefonische warme overdracht. Basisschool Het Kleurrijk bezoeken wij regelmatig voor een persoonlijke warme overdracht.

Wennen en tranenfeest

Voor een kind vier wordt mag het al een paar keer op de basisschool gaan wennen. De begeleiders praten hier met het kind over en de laatste keer dat het kind op De Tweeling is wordt het tranenfeest gevierd. Het kind mag trakteren en wordt daarna samen met zijn ouder(s) feestelijk uitgezwaaid door alle kinderen en de begeleiders van zijn groep. Wordt een kind in een schoolvakantie vier jaar dan is het mogelijk om te blijven tot na de vakantie.

Aanmelden basisschool

Aanmelden voor een basisschool gaat in Nijmegen via de Schoolwijzer.

Buitenschoolse opvang

De Tweeling kent geen buitenschoolse opvang. Hiervoor verwijzen wij u graag naar:

Struin

BSO Heiweg

Vuurtoren