En na De Tweeling?

Door de regelmatige deelname van de tweeënhalfplussers aan de VVE-activiteiten (Voor- en vroegschoolse educatie) van het atelier worden de kinderen flink gestimuleerd in hun ontwikkeling en raken zij vertrouwd met schoolse activiteiten. Ook is goed te zien waar een kind in zijn ontwikkeling staat en aan welke gebieden er eventueel extra aandacht of uitdaging besteed moet worden.

AKIB

Drie maanden voor het kind vier jaar wordt, krijgen de ouders het Nijmeegse Alle Kinderen In Beeld-formulier (AKIB) per mail toegestuurd om het deel voor de ouders in te vullen. Na een week sturen zij dit terug en vullen de pedagogisch medewerker en de ateliermedewerker hun deel in. Vervolgens wordt de AKIB in een eindgesprek met de ouders besproken en sturen wij dit formulier met toestemming digitaal naar de ouders/verzorgers en naar de basisschool van het kind.

Wennen en tranenfeest

Voor een kind vier wordt mag het al een paar keer op de basisschool gaan wennen. De pedagogisch medewerkers praten hier met het kind over en de laatste keer dat het kind op De Tweeling is wordt het tranenfeest gevierd. Het kind mag trakteren en wordt daarna samen met zijn ouder(s) feestelijk uitgezwaaid door alle kinderen en de begeleiders van zijn groep. Wordt een kind in een schoolvakantie vier jaar dan is het mogelijk om te blijven tot na de vakantie.

Aanmelden basisschool

Aanmelden voor een basisschool gaat in Nijmegen via de Schoolwijzer.

Buitenschoolse opvang

Wij organiseren de buitenschoolse opvang op twee basisscholen in Nijmegen en een onafhankelijke locatie in Nijmegen-Noord genaamd: SOOS BSO Klein Heijendaal, SOOS BSO De Klokkenberg en SOOS BSO Op Stelten. Mocht onze opvang vol zitten of is een andere opvang praktischer, dan bevelen wij onderstaande opvangsorganisaties aan.

Rijk van Nijmegen

Buitenschoolse opvang Rijk van Nijmegen

Struin