Atelier

Voor alle kinderen vanaf jaar tweeënhalf is er vanaf november 2010 binnen De Tweeling een unieke atelierruimte van 46 m² aanwezig. Onder leiding van een ateliermedewerker komen kinderen hier een ochtend of een middag naartoe. In het atelier wordt er volgend en thematisch met kinderen vanaf 2,5 jaar oud gewerkt waarbij natuurbeleving een grote rol speelt. Er wordt uitgegaan van thema’s en vragen die vanuit de kinderen zelf ontstaan en gericht zijn op het talent van het kind. Deze interesses en vragen vertalen de ateliermedewerkers vervolgens in allerlei voor- en vroegschoolse activiteiten. Het eigen VE-programma “Natuurtalent”.  

Binnen het atelier worden de kinderen op speelse wijze voorbereid op de basisschool. Ze komen in contact met kinderen uit andere groepen, maken nieuwe vriendjes en leren wennen aan een nieuwe situatie. De ateliermedewerker neemt doorlopend waar en observeert het kind om te kunnen begrijpen wat het nodig heeft. Kinderen krijgen de ruimte om zelf te ontdekken en keuzes te maken. De autonomie van de kinderen wordt versterkt door het geven van taakjes, het voeren en begeleiden van gesprekjes en de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. 

Er is veel ruimte voor vrij spel waarbij de ateliermedewerker zo min mogelijk zich inmengt in het creatieve spel van het kind. Hoe levendiger en eigen het spel is, hoe beter het spel zich ontwikkelt. Kinderen krijgen bij het atelier zo min mogelijk voorgevormd speelgoed in de afgestemde thema/speelhoeken aangeboden zodat ze hun eigen fantasie kunnen projecteren op het aanwezige materiaal. Ze ontdekken zelf wat ze allemaal kunnen zodat hun eigen talenten gestimuleerd worden. Hier staat de natuurbeleving centraal. Dit gebeurt door het gebruik van verschillende materialen, variërend van natuurklei, verf tot kosteloos materiaal. Of door meedoen aan ontwikkelingsgerichte activiteiten op het gebied van dans, muziek, drama, beeldend werken, etc. 

Dit alles is dagelijks terug te zien en te lezen in het atelier-verslag op de seizoenstafel in de centrale hal. Observaties worden gedeeld met de groep en ook in de overdracht naar de basisschool heeft het atelier haar aandeel.