Cameradocumentatie

De Tweeling vindt het belangrijk dagelijks pedagogisch waardevolle momenten door middel van procesbeschrijving te documenteren. Dit zijn alle momenten waarop kinderen iets ontdekken, geboeid zijn door iets wat er in hun omgeving gebeurt of iets voor het eerst uitproberen. Door ervaringen op te doen ontwikkelt het kind zich verder.

Op De Tweeling beschikken alle groepen over een eigen digitale fotocamera waarmee ook korte filmpjes te maken zijn. De foto’s kunnen direct op kantoor worden geprint. De foto’s worden onder andere gebruikt in het logboek, in fotoboeken voor op de groep en tentoonstellingen voor ouders en kinderen en hebben drie doelen:

Beter kijken en luisteren naar kinderen – Door het maken van foto’s en film zijn pedagogisch medewerkers gedwongen de kinderen intensiever te observeren. Hierdoor zien en horen zij veel duidelijker waar de kinderen mee bezig zijn. Zij signaleren interessegebieden van kinderen en zien waar het kind zich bevindt in de ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers kunnen hier dan op in spelen door een passend aanbod van activiteiten en spelmateriaal.

Een uitgebreide overdracht naar ouders – Wij willen ouders meer bieden dan de dagelijkse informatie over hoe een kind gegeten en geslapen heeft. Omdat de pedagogisch medewerkers hun bevindingen op beeld vastleggen observeren zij bewuster wat een kind die dag heeft beleefd. Hierdoor kunnen zij meer over het kind aan de ouders vertellen.

Reflecteren met de kinderen – Kinderen, ook al zijn ze nog zo klein, leren van het terugkijken op de dag. Door beeldmateriaal te gebruiken zien zij wat ze die dag hebben gedaan en herinneren zich hoe ze dat vonden. Pedagogisch medewerkers praten met hen over de beelden en benoemen samen met de kinderen hoe het was die dag. Dit stimuleert kinderen emoties, gevoelens en gedachten te benoemen en te verwerken.