Observeren en documenteren

Bij de Tweeling vinden we het belangrijk dat dagelijks pedagogisch waardevolle momenten door middel van procesbeschrijving worden gedocumenteerd. Dit zijn alle momenten waarop kinderen iets ontdekken, geboeid zijn door iets wat er in hun omgeving gebeurt of voor het eerst iets uitproberen. Door ervaringen op te doen ontwikkelt het kind zich verder. 

Alle groepen beschikken over een eigen fotocamera. De foto’s kunnen direct worden geprint. De foto’s worden onder andere gebruikt in het logboek, in fotoboeken voor op de groep en tentoonstellingen voor ouders. 

Het documenteren van waardevolle momenten heeft drie doelen: 

Beter kijken en luisteren naar kinderen – Door het maken van foto’s en film zijn pedagogisch medewerkers gedwongen de kinderen intensiever te observeren. Hierdoor zien en horen zij veel duidelijker waar de kinderen mee bezig zijn. Zij signaleren de interesses van kinderen en zien waar het kind zich bevindt in de ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers kunnen hier weer op in spelen door een passend aanbod van activiteiten en spelmateriaal aan te bieden. 

Een uitgebreide overdracht naar ouders – Wij willen ouders meer bieden dan de dagelijkse informatie over hoe een kind gegeten en geslapen heeft. Omdat de pedagogisch medewerkers hun bevindingen op beeld vastleggen, observeren zij bewuster wat een kind die dag heeft beleefd. Hierdoor kunnen zij meer over het kind aan de ouders vertellen. 

Reflecteren met de kinderen – Kinderen, ook al zijn ze nog zo klein, leren van het terugkijken op de dag. Door beeldmateriaal te gebruiken zien zij wat ze hebben gedaan en herinneren zich hoe ze dat vonden. Pedagogisch medewerkers praten met de kinderen over de beelden en bespreken samen hoe het was. Dit stimuleert de ontwikkeling van emoties, gevoelens en gedachten en helpt de dag te verwerken.