Veiligheid, gezondheid en hygiëne

Uiteraard besteden wij veel aandacht aan een veilige, hygiënische speelomgeving voor kinderen. De groepsruimtes en het meubilair, het speelgoed en de toiletten worden dagelijks gepoetst door onze twee huishoudelijk medewerkers. Een derde huishoudelijk medewerker komt elke avond alle vloeren reinigen. De aankleedkussens, tafels en aanrecht worden schoongehouden door de pedagogisch medewerkers. Handjes worden voor en na de maaltijd en na het buitenspelen gewassen en het personeel let ook op de eigen hygiëne. Zo is er nog veel meer vastgelegd in het Schoonmaak- en hygiënebeleidsplan.

Aan alle veiligheidseisen is voldaan: kindveilige stopcontacten, deuren met antiklemstrips, kindvriendelijk meubilair etc. Deze zaken zijn terug te vinden in het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.

Verder hebben wij een:

  • calamiteiten beleidsplan
  • Medac Kinder-EHBO (alle pedagogisch medewerkers hebben dit certificaat)
  • ontruimingsoefening (minimaal 1x per jaar)
  • bedrijfshulpverlening (7 medewerkers)
  • klachtencommissie
  • Voor ons aanbod van voeding, inclusief de warme maaltijden, volgen wij het Hygiëneprotocol voor kleine instellingen.

Bovendien worden wij jaarlijks gecontroleerd door brandweer en GGD. Klik hier voor het meest recente rapport (dat ook ter inzage op kantoor ligt). Voor de toegang tot het gebouw maken we gebruik van een toegangscontrole door middel van vingerscans of code. Kinderen worden alleen meegegeven aan hun eigen ouders of een van tevoren door de ouders aangewezen persoon.