Visie

Als kinderdagverblijf hebben we een opvoedingsverantwoordelijkheid, aanvullend op de opvoeding in het gezin. Binnen de eigen groep heeft elk kind recht op een eigen plek. Onze visie en werkwijze staan uitgebreid beschreven in het Pedagogisch Beleidsplan Tweeling