Oudercommissie

Sinds het ontstaan van De Tweeling Kinderopvang bestaat er een oudercommissie. In een open, eerlijke en op vertrouwen gebaseerde sfeer discussiëren de leden van de oudercommissie met elkaar. De oudercommissie fungeert als klankbord- en adviesorgaan voor het management. Wij hanteren daarbij de uitgangspunten zoals deze in de Wet Kinderopvang zijn vastgelegd. Het belang van de ouders en hun kinderen staat daarbij altijd voorop.

Klik hier voor het reglement oudercommissie en hier voor het huishoudelijk reglement.

Een aantal keer per jaar reageren wij op onderwerpen en documenten aangedragen door het management, initiëren wij gespreksonderwerpen en organiseren wij bijeenkomsten voor ouders (thema-avonden, EHBO) en voor ouders en kinderen (bijvoorbeeld het Paaseierenzoekfestijn en de St. Maarten lampionnenoptocht).
Wilt u meer weten, heeft u onderwerpen voor ons of bent u geïnteresseerd in deelname aan de oudercommissie? Wij zijn er voor u!

U kunt de oudercommissieleden bereiken via: OCdetweeling@gmail.com

Overstap van ‘BOinK’ naar ‘Voor werkende ouders’.

Enige tijd geleden werden wij door een van de ouders geattendeerd op een kritisch artikel over BOinK in de Correspondent. We zijn ons toen gaan verdiepen in deze organisatie waar wij al enige tijd als oudercommissie bij aangesloten waren. We zijn tot de conclusie gekomen dat wij liever een overstap maken naar ‘Voor werkende ouders’ aangezien deze organisatie naar onze mening transparanter is, meer in verbinding staat met de oudercommissies en zo op een goede manier voet aan de grond weet te krijgen om onze belangen te behartigen in Den Haag. Meer info: ‘Voor werkende ouders’.