Eigen keuzemogelijkheden kind

Wij gaan er vanuit dat elk kind uniek is en het recht heeft de eigen identiteit vanaf de geboorte te ontwikkelen. De pedagogisch medewerker helpt daarbij, door zijn/haar praktische aanbod te laten aansluiten op het brede scala aan mogelijkheden en vaardigheden waarover kinderen beschikken.

Hierin speelt de fysieke ruimte een belangrijke rol. Door de ruimte op te delen in activiteitenhoeken, zoals de bouwhoek, de huishoek, de leeshoek en de babyruimte komen kinderen meer tot gericht spel, alleen of in kleine groepjes. Hierdoor komt er meer verdieping in hun spel en dit is pedagogisch waardevol.

Ook een breed aanbod aan creatieve materialen waaruit kinderen vaak zelf mogen kiezen helpt hen zich in hun eigen taal uit te drukken en de wereld op hun manier te onderzoeken.

In onze visie passen geen voorgeprogrammeerde knutsels, waarbij een kind alleen nog maar iets hoeft in te vullen (denk hierbij aan kleurplaten). Of een kind een cadeautje voor moederdag of een jarig familielid maakt is in de eerste plaats afhankelijk van de behoefte van het kind om iets te knutselen.