Meldcode

Wij werken met de Meldcode Kinderopvang, zoals door de GGD verplicht gesteld is. De Meldcode geeft via een route aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze Meldcode een route hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht en een route hoe te handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. De bijbehorende Handleiding geeft uitgebreide achtergrondinformatie, zoals een signalenlijst van kindermishandeling en huiselijk geweld, meisjesbesnijdenis en het AMK.

De Meldcode kunt u hier downloaden.