Kijken en luisteren naar kinderen

Wij willen elk kind met aandacht volgen, om te kijken waar het in zijn ontwikkeling staat en hoe het zich voelt. Door goed te observeren hoe een kind speelt, eet, slaapt en contact maakt, weten de pedagogisch medewerkers waar het kind mee bezig is, wanneer het behoefte heeft aan passend en uitdagend spelmateriaal, maar ook aan contact of aan rust.

Een uitgangspunt hierbij is respect hebben voor het kind. Dit betekent dat je een kind serieus neemt in alles wat het doet en nagaat wat een kind met bepaald gedrag wil zeggen.

Natuurtalent versus VVE

VVE staat voor Vroeg en Voorschoolse Educatie. VVE wordt binnen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en eventuele achterstanden aan te pakken. Dit doen ze door te werken met (veelal structurerende en vaststaande) thema’s en activiteiten.

De Tweeling is al lang op zoek naar een VVE-programma dat aansluit bij ons gedachtegoed. In bestaande programma’s, zoals bijvoorbeeld Sporen of Startblokken vinden wij aanknopingspunten, maar wij willen graag nog meer aandacht geven aan de inbreng en talenten van kinderen. De Tweeling ontwikkelt daarom momenteel het eigen programma Natuurtalent.