Kijken en luisteren naar kinderen

Wij willen elk kind met aandacht volgen, om te kijken waar het in zijn ontwikkeling staat en hoe het zich voelt. Door goed te observeren hoe een kind speelt, eet, slaapt en contact maakt, weten de pedagogisch medewerkers waar het kind mee bezig is, wanneer het behoefte heeft aan passend en uitdagend spelmateriaal, maar ook aan contact of aan rust.

Een uitgangspunt hierbij is respect hebben voor het kind. Dit betekent dat je een kind serieus neemt in alles wat het doet en nagaat wat een kind met bepaald gedrag wil zeggen.

Bij De Tweeling Kinderopvang willen wij ontdekken waar de ‘NatuurTalenten’ van de kinderen geworteld zijn en proberen dit te doen door te kijken, te luisteren en te volgen. Dit doen we tijdens verzorgmomenten, middels gesprekken aan tafel, het volgen van het spel ( in de themahoeken) en door verder te kijken dan gedrag. Waar liggen behoeftes en motivatie? Als we eenmaal het talent boven water hebben, zullen we erop gericht zijn om dit te laten groeien en bloeien zodat het kind zich gezien, geaccepteerd en gestimuleerd voelt.

Kijken naar mogelijkheden is hiervan een belangrijke waarde. Naast creatieve methodes laten we ons vooral inspireren door natuurbeleving; de natuur om ons heen leert ons veel over het leven en leent zich uitstekend voor het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden (sociaal- emotionele, taal-en spraak, sensomotorische, cognitieve en persoonlijke ontwikkeling) Ook is het van belang dat pedagogische medewerkers hun eigen talenten herkennen en in kunnen zetten.

Natuurtalent versus VVE

VVE staat voor Vroeg en Voorschoolse Educatie. VVE wordt binnen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

De Tweeling is lang op zoek geweest naar een VVE-programma dat aansloot bij ons gedachtegoed.

In het bestaande VVE-programma Sporen vonden wij aanknopingspunten wat aansloot bij ons eigen VVE-programma ‘Natuurtalent’. Dit programma is gebaseerd op en geïntegreerd in onze eigen Tweeling-visie en de dagelijkse omgang met kinderen waarvan wij uitgaan van het competente kind, dat zijn eigen bijzonderheden en vooral ook sterke kanten (talenten) heeft. Daar willen wij bij aansluiten, deze competenties verder versterken en daardoor ook de andere ontwikkelingsgebieden stimuleren. Hierbij leggen wij het verband tussen de doelen van de VVE en de natuurbeleving binnen onze kinderopvang.