Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe

Binnen ons kinderdagverblijf willen we voor een grootst mogelijke veiligheid van de kinderen zorgdragen. Om een slechte pedagogische aanpak, misbruik of mishandeling te voorkomen, hanteren wij de volgende maatregelen:

 • Er worden twee pedagogisch medewerkers per verticale groep, per dag ingeroosterd. Bij ziekte of vakantie wordt een andere pedagogisch medewerker (vaste flexibele kracht) ingezet.
 • Op de babygroep worden de pedagogisch medewerkers per dag ingeroosterd conform de BKR (Beroepskracht – Kind – Ratio).
 • In vakantietijden, als er veel minder kinderen op de groep zijn, kan het voorkomen dat er één pedagogisch medewerker op een groep staat. In dit geval kan er voor gekozen worden twee groepen samen te voegen. Als dit voor de emotionele veiligheid en de rust beter is, zal de medewerker de groep alleen draaien die dag. Wel zal er dan extra vaak kantoorpersoneel de groep binnen komen.
 • De aanwezige stagiaires worden zo over de groepen en de dagen verdeeld, dat er elke dag ten minste een stagiaire aanwezig is, schoolvakanties en ziekte daargelaten.
 • ’s Morgens staat de pedagogisch medewerker die om 08.00 uur begint tot 9.00 alleen (in de babygroep en bij een aanwezige stagiaire tot 8.30). Dit is echter de periode waarop er voortdurend ouders binnenkomen om hun kinderen te brengen en een overdracht te doen.  De pedagogisch medewerker heeft zeer zeker niet de kans, zich alleen af te zonderen met een of meerdere kinderen in de slaapkamer.
 • ’s Avonds staat de pedagogisch medewerker die tot 18.00 uur werkt vanaf 17.00 alleen op de groep (in de babygroep en bij een aanwezige stagiaire tot 17.30). Dit is echter de periode waarop er voortdurend ouders binnenkomen om hun kinderen te halen en een overdracht te doen. De pedagogisch medewerker heeft zeer zeker niet de kans, zich alleen af te zonderen met een of meerdere kinderen in de slaapkamer.
 • ’s Middags staan de pedagogisch medewerkers om de beurt een uur alleen op de groep, als de andere pedagogisch medewerker met pauze is, bij aanwezigheid van een stagiaire of in de babygroep is dit een half uur.
 • Van 9.30 – 11.30 en 14.00 – 17.00 is er een ateliermedewerker ingeroosterd die maximaal zes kinderen van drie op het atelier heeft. Zij staat deze tijd alleen.
 • Het management en huishoudelijk personeel komen regelmatig alle groepen binnen om even iets door te geven, af te geven, op te halen of na te vragen. Het huishoudelijk personeel werkt daarnaast in de middag vaak op de groepen om schoon te maken.

Transparantie van het gebouw

 • Ons gebouw en alle groepen zijn zeer transparant opgezet. De paarse en blauwe groep hebben een muur geheel bestaand uit ramen en twee deuren met glas erin. De gele, rode en groene groep en het atelier hebben aan twee kanten een muur bijna geheel bestaand uit ramen en meerdere deuren met glas erin.
 • Alle verschoonruimtes zijn goed inzichtelijk vanuit de groep en bij de blauwe groep ook vanuit de buitenruimte.
 • Alle deuren van de slaapkamers hebben glas en zijn goed inzichtelijk vanuit de groep of de gang. Het gordijntje kan van buitenaf open geschoven worden.
 • Op het moment dat een kind op een slaapkamer naar bed wordt gebracht en in bed ligt gebruiken we een babyfoon, die op de groep of buiten door de andere pedagogisch medewerker hoorbaar is. Deze staat gevoelig afgesteld.
 • We hanteren de afspraak, dat als een pedagogisch medewerker even bij de kinderen op de slaapkamer blijft, de andere pedagogisch medewerker om de vijf minuten door het gordijntje naar binnen kijkt.

Belevingsruimte

 • De belevingsruimte beschikt over twee deuren met ramen: naar een groep en naar de gang.
 • Als de belevingsruimte bezet is kijken de medewerkers naar binnen wanneer ze er langs komen.
 • In de belevingsruimte is een babyfoon aanwezig. Collega’s op de groep worden op de hoogte gebracht mocht men gebruik maken van de belevingsruimte.

Personeel

 • Binnen ons kinderdagverblijf maken we werk van een open en professioneel werkklimaat, zodat de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Dit betekent ook, dat we regelmatig op een thema-avond oefenen met het geven en ontvangen van feedback. Ook bij functioneringsgesprekken komt het geven en ontvangen van feedback als vast punt aan de orde.
 • Wij hanteren een strenge werving- en selectieprocedure, waarin wij zowel meerdere referenties opvragen als ook goed naar ons onderbuik gevoel luisteren. Ook worden de sollicitanten door meerdere medewerkers (zowel directie als pedagogisch medewerkers) gesproken en draaien zij kort onder begeleiding op de groep mee.
 • Al onze pedagogisch medewerkers, de flexibele krachten, de managementleden, facilitaire medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD.