Ons team

Per dag zijn er twee vaste pedagogisch medewerkers per verticale groep aanwezig. Aangezien de meesten parttime werken, bestaat het team van de verticale groepen uit drie vaste medewerkers.
In de babygroep zijn er dagelijks drie of vier pedagogisch medewerkers aanwezig. Dit team bestaat uit zes vaste medewerkers.

Het rooster van de pedagogisch medewerkers vind je in het infobord dat zich altijd in de buurt van de groepstoegangsdeur bevindt.

Behalve onze vaste pedagogisch medewerkers in de groepen bestaat ons team uit:

 • een managementteam (locatiemanager, administratief medewerkers)
 • pedagogisch beleidsmedewerker/coach
 • twee ateliermedewerkers
 • pedagogisch medewerkers die in alle groepen invallen bij ziekte of vakantie
 • kok
 • vier huishoudelijk medewerkers
 • een onderhoudsmedewerker
 • vrijwilligers

Er zijn vier verticale groepen (met kinderen van 1 – 4):

 • de rode groep
 • de paarse groep
 • de blauwe groep
 • de gele groep

één babygroep (kinderen van 0 – 1 à 2 jaar)

 • de groene groep

en een interne 2,5+ groep

Alle pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd conform de CAO Kinderopvang en hebben ruime ervaring met de liefdevolle opvang van baby’s, dreumesen en peuters. Ook zijn zij allen in het bezit van een Kinder-EHBO-diploma waarvoor zij jaarlijks op herhaling gaan.

In de verticale groepen kunnen stagiaires en/of groepshulpen aanwezig zijn.

Alle personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.