Wachtlijst

We hebben alleen nog plek op de woensdag en vrijdag voor nieuwe kindjes. Bij de dagen waar wij vol zitten, hanteren wij een wachtlijst. Op het moment dat u uw kind bij ons aanmeldt voor opvang en u komt op de wachtlijst te staan, dan is dit in volgorde van aanmelding. Deze wachtlijst is op dit moment een jaar.

Er wordt gepland aan de hand van de wachtlijst, waarbij we de volgende volgorde aanhouden:

  • Tweede en volgende kinderen uit één gezin voor de dagen waarop al kinderen geplaatst zijn en kinderen die doorstromen van babygroep naar verticale groep;
  • Uitbreiding van dagen voor zittende kinderen;
  • Wisseling van dagen voor zittende kinderen;
  • Nieuwe kinderen, waarbij kinderen met een sociaal medische indicatie voorrang krijgen. Ook wordt hier rekening gehouden met de verhouding jongens/meisjes.