Wachtlijst

Op het moment dat u uw kind bij ons aanmeldt voor opvang komt u op de wachtlijst te staan op volgorde van de datum van aanmelding. Wij hanteren op het moment een wachtlijst van ruim een jaar.

Er wordt gepland aan de hand van de wachtlijst, waarbij we de volgende volgorde aanhouden:

  • Tweede en volgende kinderen uit één gezin voor de dagen waarop al kinderen geplaatst zijn en kinderen die doorstromen van babygroep naar verticale groep;
  • Uitbreiding van dagen voor zittende kinderen;
  • Wisseling van dagen voor zittende kinderen;
  • Nieuwe kinderen, waarbij kinderen met een sociaal medische indicatie voorrang krijgen. Ook wordt hier rekening gehouden met de verhouding jongens/meisjes.