Wachtlijst

Op het moment dat u uw kind bij ons aanmeldt voor opvang komt u op de wachtlijst te staan op volgorde van de datum van aanmelding. Er wordt gepland aan de hand van de wachtlijst, waarbij we de volgende volgorde aanhouden:

  • Tweede en volgende kinderen uit één gezin voor de dagen waarop al kinderen geplaatst zijn en kinderen die doorstromen van babygroep naar verticale groep;
  • Uitbreiding van dagen voor zittende kinderen;
  • Wisseling van dagen voor zittende kinderen;
  • Nieuwe kinderen, waarbij kinderen met een sociaal medische indicatie voorrang krijgen. Ook wordt hier rekening gehouden met de verhouding jongens/meisjes.