Brengen en halen

Brengen

 • Kinderen kunnen vanaf 7.30 uur worden gebracht
 • Om uiterlijk 9.00 uur willen we de dag beginnen en worden ouders verzocht te vertrekken
 • Afmeldingen horen wij graag vóór 9.00 uur, ook als u onverhoopt wat later komt
 • Kinderen die zonder bericht niet aanwezig zijn om 9.30 uur verwachten wij niet meer, deze plaats wordt dan beschikbaar gesteld aan een ander kind voor incidentele opvang. Bij twijfel bellen wij om 9.30 uur of uw kind nog komt.
 • Bij de overdracht horen we graag of iets bijzonders is voorgevallen, zodat we het gedrag van uw kind beter begrijpen en hier op in kunnen spelen
 • Voor baby’s tot één jaar maken we gebruik van een overdrachtsschrift. Hierin kunt u informatie schrijven zoals veranderingen in voedingsschema’s of slaapgewoonten
 • Wij verwachten dat u uw kind brengt met een schone luier
 • Het aanspreken van de kinderen op hun gedrag tijdens het halen en brengen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid; de pedagogisch medewerkers hanteren op deze momenten de gedrags- en huisregels van hun groep.

Het eigen mandje
Alle kinderen hebben in de verschoonruimte een persoonlijk mandje voor hun spullen. In dit mandje leggen wij soms ook belangrijke informatie voor de ouders. Het is van belang dat ouders dit mandje regelmatig controleren op de volgende inhoud:

 • Knuffels, slaapzak, speen
 • Reservekleding voor zowel warme als koude dagen
 • Reserve ondergoed
 • Seizoensartikelen: laarsjes, zonnehoed of pet, sloffen, regenbroek of kruipbroek
 • Zuigelingenvoeding
 • Slaapzak (Zomer en Winter)

Als kinderen hun eigen speelgoed meenemen, mogen de andere kinderen er ook mee spelen. Een uitzondering maken we hierbij voor persoonlijke knuffels. De Tweeling is niet verantwoordelijk voor schade aan, of het zoekraken van meegebracht speelgoed.
Wij vragen u om alle spullen van uw kind te merken. Vooral jassen, dassen, slaapzakken, laarsjes, sloffen e.d. Ook verzoeken wij u zelf op te letten wanneer de slaapzak toe is aan een wasbeurt.

Afscheid nemen
Het is belangrijk dat u duidelijk afscheid van uw kind neemt en niet onopgemerkt vertrekt. De pedagogisch medewerker neemt daar ook de tijd voor: ze neemt het kind van u over en dan gaan ze samen zwaaien. Het kind mag laten merken dat het verdrietig is bij het afscheid. Soms helpt een vertrouwde knuffel of speen en even lekker op schoot zitten. Het is vooral van belang dat u als ouder het afscheid kort houdt en na het gedag zeggen niet nog een paar keer terug komt. Dit is niet duidelijk voor het kind, hier kan het onzeker van worden en het verdriet groter maken. Als u zelf moeite heeft met afscheid nemen of u wilt nog even weten hoe het is gegaan, mag u natuurlijk altijd later op de dag nog even bellen.

Halen
U bepaalt zelf wanneer u uw kind ophaalt. Belangrijk hierbij is dat de kinderen en pedagogisch medewerkers wennen aan een bepaald tijdstip. Als u dus een keer later of eerder komt dan gewoonlijk, wilt u dit dan even doorgeven?

Als u ruim vóór 18.00 uur aanwezig bent, kunnen we de gebeurtenissen van de dag nog even doorpraten en heeft uw kind voldoende tijd om afscheid te nemen. Bij baby’s tot één jaar kunt u lezen hoe de dag verlopen is in hun overdracht schrift. Voor de oudere kinderen hebben de pedagogisch medewerkers in het logboek belevingsmomenten, foto’s, de slaaptijden en wat de kinderen die dag gedaan hebben beschreven. Informatie over de kinderen die naar het atelier geweest zijn  staat in het atelierboek dat in de hal gepresenteerd wordt.

Belangrijk in verband met ophalen:

 • Wilt u bij het ophalen, met name bij het buitenspelen, de pedagogisch medewerker laten weten dat u uw kind meeneemt. Ook als u uw kind bij het atelier ophaalt. Hiermee voorkomt u dat er onterecht een kind wordt vermist.
 • Alle kinderen worden verschoond voordat ze opgehaald worden. Wilt u als onverhoopt blijkt bij het ophalen dat uw kind toch nog gepoept heeft, deze luier zelf verschonen?
 • Om de rust in de groep niet teveel te verstoren, is het prettig als u niet tijdens een tafelmoment komt.
 • Als u géén gebruik maakt van verlengde opvang dient u het dagverblijf om 18.00 uur te  hebben verlaten.
 • De kinderen worden bij het afhalen alleen meegegeven aan u of degene die u hiervoor heeft aangewezen. Wilt u dit tijdig aan de teamleden doorgeven? Wij nemen altijd contact met u op als dit niet is doorgegeven om misverstanden te voorkomen.