Veiligheid en geborgenheid

De rol van de pedagogisch medewerkers is van groot belang. Zij scheppen de voorwaarden voor kinderen om zichzelf te leren kennen en te ontwikkelen. Vaste vertrouwde pedagogisch medewerkers waar het kind zich aan kan hechten, bieden veiligheid waardoor een kind de wereld om zich heen durft te verkennen. Wij besteden daarom veel aandacht aan een goede hechting met de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers kijken en luisteren hierbij naar zichzelf en naar de ouders. Aan ieder kind dat bij onze kinderopvang komt wordt een mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind geplaatst is. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en is het eerste aanspreekpunt voor ouders.

De kinderen op De Tweeling mogen gezien en gehoord worden. We streven naar een vriendschappelijke relatie met kinderen, waarbij we wél bepaalde grenzen stellen. De vaste regels en het dagritme bieden kinderen veiligheid en structuur.

Door in de verticale groepen met kinderen van verschillende leeftijden te werken, creëren we de sfeer van een groot gezin. Voor elkaar hebben kinderen een enorme waarde. Kinderopvang in een groep biedt kinderen de mogelijkheid met elkaar op te groeien, de eerste kindervriendschappen te sluiten en veel over sociale omgang te leren. Daarnaast is het belangrijk dat het kind zich in de groep ook als individu kan manifesteren. In de babygroep zijn de drie R’s (Rust, Reinheid en Regelmaat) nog altijd van kracht. Wij voegen hier graag een vierde R aan toe, namelijk Responsiviteit. Hiermee bedoelen wij het voortdurend inspelen op de individuele behoefte van ieder kind.