Veiligheid en geborgenheid

De rol van de pedagogisch medewerkers is van groot belang. Zij scheppen de voorwaarden voor kinderen om zichzelf te leren kennen en te ontwikkelen. Vaste vertrouwde pedagogisch medewerkers waar het kind zich aan kan hechten, bieden veiligheid waardoor een kind de wereld om zich heen durft te verkennen. Wij besteden daarom veel aandacht aan een goede hechting met de pedagogisch medewerkers. Een kind dat nieuw op het dagverblijf komt, zal een vaste verzorger krijgen die in de wenperiode (bij baby’s het gehele eerste jaar) voor het kind zorgt: deze medewerker zorgt voor persoonlijke aandacht bij de voeding, het verschonen en legt het kind te slapen.

De kinderen op De Tweeling mogen gezien en gehoord worden. We streven naar een vriendschappelijke relatie met kinderen, waarbij we wél bepaalde grenzen stellen. De vaste regels en het dagritme bieden kinderen veiligheid en structuur.

Door in de verticale groepen met kinderen van verschillende leeftijden te werken, creëren we de sfeer van een groot gezin. Voor elkaar hebben kinderen een enorme waarde. Kinderopvang in een groep biedt kinderen de mogelijkheid met elkaar op te groeien, de eerste kindervriendschappen te sluiten en veel over sociale omgang te leren. Daarnaast is het belangrijk dat het kind zich in de groep ook als individu kan manifesteren. In de babygroep zijn de drie R’s (Rust, Reinheid en Regelmaat) nog altijd van kracht. Wij voegen hier graag een vierde R aan toe, namelijk Responsiviteit. Hiermee bedoelen wij het voortdurend inspelen op de individuele behoefte van ieder kind.

Binnen ons dagverblijf hechten we veel waarde aan het samen beleven en vieren van (jaar)feesten. Zo kennen we onder andere de Sint Maartensavond en het paaseieren zoeken en de zomerse picknick met de ouders, de sfeervolle Sinterklaasvoorstelling voor de peuters en het van lichtjes en liedjes stralende kerstfeest. Ook de seizoenskast in de hal laat kinderen het jaarritme meebeleven.
We besteden aandacht aan de verjaardag en het afscheid van de kinderen. Hoe wij dat doen kunt u lezen in ons protocol: Protocol Verjaardag vieren