Duurzaam Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Nadat De Tweeling Kinderopvang bv in 2006 genomineerd was voor een MVO Award, hebben we steeds meer werk gemaakt van duurzaam ondernemen. Naast een goede zorg voor onze medewerkers en klanten vinden we dat wij bij moeten dragen aan het zo min mogelijk belasten van het milieu, zodat het nageslacht van de kinderen die wij nu opvangen ook nog een leefbare wereld heeft. Dit doen wij door de volgende maatregelen te treffen:

Personeelsbeleid
De Tweeling Kinderopvang ziet het als een uitdaging om mensen met een beperking toch een kans te bieden op een baan en zich op deze manier te kunnen ontwikkelen. 15 % van ons personeelsbestand bestaat uit medewerkers die met een arbeidshandicap in dienst gekomen zijn.

Biologische producten
In 2007 is De Tweeling Kinderopvang gefaseerd gestart met de invoering van biologische voeding. Op dit moment is 90 % van de producten die we gebruiken biologisch óf milieubewust geteeld óf van een lokale leverancier.

Gescheiden afvalstromen
Binnen de Tweeling Kinderopvang werken we met gescheiden afvalstromen. Daarom verzamelen wij de luiers in een aparte container. Verder wordt plastic, papier, gft en glas apart verzameld. Hierdoor houden we nog maar een kleine hoeveelheid restafval over.

Duurzaam bouwen
In de nieuwe vleugel is zeer duurzaam gebouwd, omdat:

  • Het zeer zuinig is met elektriciteit (HF verlichting)
  • Het geen gas verbruikt (geen CV installatie maar warmtepomp)
  • Het zeer goed geïsoleerd is
  • Het sedumdak een stukje natuur teruggeeft aan de omgeving
  • Het regenwater geïnfiltreerd wordt (via een wadi)
  • Het zoveel mogelijk met duurzaam materialen is gebouwd
  • Het over vele jaren te demonteren is in zuivere afvalstromen