Duurzaamsheidspedagogiek

Duurzaamheidspedagogiek is een uitwerking van de pedagogische basisdoelen waarbij verwondering over en zorg voor de aarde centraal staat. Pedagogisch medewerkers bieden kinderen een vertrouwde omgeving, leven voor hoe je voor elkaar en de omgeving zorgt en laten kinderen ervaren en oefenen in de natuur.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Naast een goede zorg voor onze medewerkers en klanten vinden we dat wij bij moeten dragen aan het zo min mogelijk belasten van het milieu, zodat het nageslacht van de kinderen die wij nu opvangen ook nog een leefbare wereld heeft. Dit doen wij door de volgende maatregelen te treffen:

Personeelsbeleid
De Tweeling Kinderopvang ziet het als een uitdaging om mensen met een beperking toch een kans te bieden op een baan en zich op deze manier te kunnen ontwikkelen. 15 % van ons personeelsbestand bestaat uit medewerkers die met een arbeidshandicap in dienst gekomen zijn.

Biologische producten
Op dit moment is 90 % van de producten die we gebruiken biologisch óf milieubewust geteeld óf van een lokale leverancier.

Gescheiden afvalstromen
Binnen de Tweeling Kinderopvang werken we met gescheiden afvalstromen. Daarom verzamelen wij de luiers in een aparte container. Verder wordt plastic, papier, gft en glas apart verzameld. Hierdoor houden we nog maar een kleine hoeveelheid restafval over.

Duurzaam bouwen
Door duurzaam te bouwen hebben wij rekening kunnen houden met de effecten op het milieu.

Dit hebben wij gedaan door:

  •  geen gas te verbruiken (geen CV installatie maar warmtepomp)
  •  goede isolatie
  •  een sedumdak dat een stukje natuur teruggeeft aan de omgeving
  • regenwater wat geïnfiltreerd wordt (via een wadi)
  • te bouwen met zoveel mogelijk duurzame materialen, wat over vele jaren te demonteren is in zuivere afvalstromen