Voorwaarden ruilen of incidenteel

Incidentele (extra) opvang
Incidentele opvang houdt in dat een kind extra op een andere dag komt dan de contractueel vastgelegde dagen. Extra opvangdagen kunt u aanvragen via het ouderportaal.

De volgende voorwaarden zijn bij toepassing bij een extra dag:

 • De maximale kindbezetting per groep laat het toe;
 • Er moet voldoende personeel beschikbaar zijn;
 • De aanvraag is incidenteel van karakter;
 • De uren van de extra  opvang worden verwerkt in het jaaroverzicht, dus tellen mee voor de kinderopvangtoeslag;
 • Incidentele opvang na afloop of vóór ingang van het contract is niet mogelijk.
 • Facturering vindt maandelijks plaats over de voorgaande maand (vb. op de factuur van november staat de incidentele opvang van oktober);
 • Annuleringskosten ingeplande extra opvang:
  • tot twee werkdagen van tevoren afgemeld: geen kosten
  • afgemeld korter dan 24 uur van te voren of niet afgenomen. De extra dag zal dan in rekening worden gebracht.

Ruil

Het ruilen van opvangdagen is een service die De Tweeling verleent. Houdt er rekening mee dat wij niet standaard tegemoet kunnen komen aan uw ruilverzoek. Het ruilen of het aanvragen van extra van dagen verloopt altijd via het ouderportaal.

De volgende voorwaarden van toepassing bij een ruil dag:

 • De ruildag kan ingezet worden 6 weken voor of na de afgemelde dag;
 • De maximale kindbezetting per groep laat het toe;
 • Er moet voldoende personeel beschikbaar zijn;
 • De aanvraag is incidenteel van karakter;
 • Achteraf ruilen is niet mogelijk;
 • Een hele opvangdag kan enkel naar een hele opvangdag geruild worden en niet naar twee halve dagen;
 • Officieel erkende feestdagen, waarop de kinderopvang gesloten is, kunnen niet geruild worden;
 • Eigen sluitingsdagen van de Tweeling: studiedagen en de vrijdag van de vierdaagse kunnen wel geruild worden;
 • Afgemelde dagen kunnen niet geruild worden na het einde van de contractdatum;
 • Opvangdagen die korter dan 24 uur voor aanvang van de ruildag worden aangevraagd kunnen we niet in behandeling nemen;
 • Een ziektedag kan niet worden geruild;
 • Dagen die niet geruild kunnen worden komen niet in aanmerking voor compensatie.

 Het is een service die wij voor al onze ouders verlenen, en waar we graag iedereen evenveel kans toe bieden. De beschikbaarheid op de groepen is echter beperkt, stel uw ruilvraag daarom op tijd.