Voorwaarden incidenteel

Incidentele opvang
Incidentele opvang houdt in dat een kind incidenteel op een andere dag komt dan de contractueel vastgelegde dagen. Het is niet mogelijk om kosteloos dagen te ruilen.

Voorwaarden:

 • Aanvragen voor incidentele opvang lopen via kantoor;
 • Opvang in een andere groep brengt een verhoogd risico met zich mee tijdens de coronapandemie. Wanneer er een coronabesmetting plaatsvindt in deze groep, is de kans groot dat uw kind in quarantaine moet.
 • Duidelijkheid over in welke groep uw kind die dag wordt opgevangen is vaak pas op de betreffende dag te geven. Als van te voren wel duidelijk is waar een afmelding is, mailen we kort van te voren waar uw kind wordt opgevangen. Als het bij binnenkomst nog niet bekend is, kunt u uw kind gewoon naar de eigen groep brengen. Wij lossen dit daarna zorgvuldig op.
 • Incidenteel gebruikmaken van een extra dagdeel (7.30 – 12.45 óf 12.45 – 18.00 uur) of hele dag brengt kosten met zich mee. Zie het kopje incidentele opvang bij de kostentabel.
 • Een dag ruilen is mogelijk maar helaas niet kosteloos (wegens 100% bezetting);
 • Een gemiste sluitingsdag kan (door overleg binnen drie maanden dat deze dag zich voordoet) worden gecompenseerd. In december wordt de laatste week niet in rekening gebracht, deze week kan niet gecompenseerd worden;
 • Annuleringskosten ingeplande incidentele opvang:
  • tot twee werkdagen van tevoren afgemeld: geen kosten
  • afgemeld korter dan twee dagen van te voren of niet afgenomen: € 10
 • Meer dan drie dagen incidentele opvang per maand worden niet gehonoreerd;
 • Meer dan twaalf dagen per jaar worden niet gehonoreerd;
 • Verlengde opvang bij incidentele opvang is mogelijk, maar moet wel apart benoemd worden;
 • Verlengde opvang bij incidentele opvang brengt extra kosten voor verlenging met zich mee;
 • Facturering vindt maandelijks plaats over de voorgaande maand (vb. op de factuur van november staat de incidentele opvang van oktober);
 • De uren van de incidentele opvang worden verwerkt in het jaaroverzicht, dus tellen mee voor de kinderopvangtoeslag;
 • Incidentele opvang na afloop of vóór ingang van het contract is niet mogelijk.