Ons team

Per dag zijn er twee vaste pedagogisch medewerkers per verticale groep aanwezig. Aangezien de meesten parttime werken, bestaat het team van de verticale groepen uit drie vaste begeleiders. In de babygroep zijn er dagelijks drie pedagogisch medewerkers aanwezig. Dit team bestaat uit vijf vaste medewerkers. Het rooster van de pedagogisch medewerkers vind je in het infobord dat zich altijd in de buurt van de groepstoegangsdeur bevindt. Behalve onze vaste pedagogisch medewerkers in de groepen bestaat ons team uit:
 • een managementteam (directeur, administratief medewerkers)
 • twee ateliermedewerkers
 • pedagogisch medewerkers die in alle groepen invallen bij ziekte of vakantie
 • vier huishoudelijk medewerkers
 • een onderhoudsmedewerker
 • een vrijwilliger
Er zijn vier verticale groepen (kinderen van ± 1 - 4 jaar):
 • de rode groep
 • de gele groep
 • de paarse groep
 • de blauwe groep
één babygroep (kinderen van ± 0 - 1,5 jaar)
 • de groene groep
en een interne 3+ groep Alle pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd conform de CAO Kinderopvang en hebben ruime ervaring met de liefdevolle opvang van baby's, dreumesen en peuters. Ook zijn zij allen in het bezit van een Kinder-EHBO-diploma waarvoor zij jaarlijks op herhaling gaan. In de verticale groepen kunnen stagiaires en/of groepshulpen aanwezig zijn. De door de Wet Kinderopvang vereiste VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is aanwezig voor alle personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers.