Atelier

Voor alle kinderen vanaf 3 jaar is er binnen de Tweeling een unieke atelierruimte aanwezig. Onder leiding van een ateliermedewerkster komen kinderen hier een ochtend of een middag naar toe. Binnen het atelier worden de 3+ kinderen op speelse wijze voorbereid op de basisschool. Ze komen in contact met kinderen uit andere groepen en leren nieuwe vriendjes te maken. Ook wordt er gewerkt met een kiesbord waarop kinderen zelf leren plannen wat ze gaan doen; vrij (samen) spelen in afgestemde themahoeken. Verder wordt de autonomie versterkt door het geven van taakjes en de zelfredzaamheid gestimuleerd.


Wij willen onze kinderen de mogelijkheid bieden om hun creativiteit te ontdekken zodat ze zich hierin op vele manieren kunnen uiten. Dat kan door het gebruik van verschillende materialen, variërend van natuurklei en verf tot kosteloos materiaal, maar ook door meedoen aan ontwikkelingsgerichte activiteiten op het gebied van dans, muziek, drama, beeldende werken, yoga, etc. Tevens gaan de kinderen regelmatig op stap met de fietskar en staat bij ons natuurbeleving hoog in het vaandel. Dit alles is dagelijks terug te zien en te lezen in het atelierlogboek in de centrale hal. Observaties worden gedeeld met de groep en ook in de overdracht naar de basisschool heeft het atelier haar aandeel.

Verder denken de ateliermedewerkers mee met het beleid en de visie van de Tweeling. Zo zijn zij ook nauw betrokken bij het ontwikkelingsgericht werken middels talenten van kinderen en coachen zij de Pedagogisch medewerkers hierin.