Aanmeldingsformulier

Hartelijk dank voor de belangstelling voor ons dagverblijf.

Graag maken wij u attent op het volgende:

  • het invullen van dit formulier is slechts een verzoek tot een aanbod (het betreft geen overeenkomst);

  • door het invullen van het formulier geeft u er blijk van kennis te hebben genomen van de informatie op onze site;

  • u gaat ermee akkoord dat een aanbod of contract langs elektronische weg wordt verstuurd;

  • we gaan uit van een minimum van twee hele dagen (afname van een enkele dag bij uitzondering mogelijk om mee te starten op woensdag of vrijdag; een tweede dag wordt wel al vastgelegd en start binnen een half jaar);

  • halve dagen zijn niet mogelijk!

* Verplicht veld
Gegevens kind 1:
Gegevens kind 2: